Strona główna

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zbiorem finansowych danych generowanych przez systemy informatyczne przedsiębiorstwa. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych zrealizowanych przez firmę w danym okresie. Składa się z siedmiu struktur. Przekazywany jest on organom kontroli skarbowej w celu kontroli podatkowej.

Przygotowanie do generowania JPK

Aby wygenerować Jednolity Plik Kontrolny należy określić wielkość firmy oraz sprawdzić jakie struktury muszą zostać przygotowane. Ważne jest skontrolowanie posiadanego oprogramowania pod kątem możliwości wygenerowania JPK. Do realizacji zadania wymagane jest posiadanie aktualnego podpisu kwalifikowanego. Po wygenerowaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego warto przeprowadzić próbną wysyłkę za pomocą udostępnionego przez Ministerstwo Finansów specjalnego środowiska testowego.

Podpisywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Podpisanie JPK umożliwia podpis kwalifikowany. Jest to zaawansowany podpis elektroniczny, taki jak Szafir, oferowany przez KIR. W celu jego otrzymania należy wypełnić odpowiednie zamówienie i wysłać do oddziału KIR. Przyznany zestaw podpisu elektronicznego odebrać można osobiście w jednej z wielu placówek instytucji, lub zamawiając pakiet dojazdowy, odebrać go pod wskazanym adresem.